Badania NDT i DT

Laboratorium WNS POMORZE oferuje klientom wykonywanie badań nieniszczących i niszczących oraz usługi nadzoru niezależnego nad badaniami wykonywanymi przez inne laboratoria. Służymy klientowi pomocą w doborze metod i technik badawczych.
System zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz wykształcenie, wiedza techniczna i uprawnienia personelu badawczego laboratorium są gwarancją wysokiej jakości oferowanych usług.
Personel laboratorium:
 • Wykwalifikowani pracownicy posiadający międzynarodowe certyfikaty III i II stopnia w badaniach nieniszczących, zgodne z normą PN-EN 473 / PN-EN ISO 9712
 • Operatorzy z uprawnieniami III i II stopnia posiadający certyfikaty w metodach badawczych: VT, PT, MT, RT, UT
 • Personel z uprawnieniami III stopnia świadczący usługi niezależnego nadzoru nad badaniami wykonywanymi przez inne laboratoria
Sprzęt badawczy jest nabywany u wiodących producentów: YXLON, GE Krautkamer, SONATEST, GAMMAMAT, MAGNAFLUX, PARKER, ARDROX.Prace badawcze wykonujemy w kraju i zagranicą, zwłaszcza w Norwegii – konstrukcje offshore oraz platformy wiertnicze.

Świadcząc usługi na najwyższym poziomie spełniamy wysokie oczekiwania klientów.

 • Badania nieniszczące NDT
  • Badania wizualne VT
  • Badania penetracyjne PT
  • Badania magnetyczno-proszkowe MT
  • Badania radiograficzne RT (rentgenowskie i izotopowe Ir-192, Se-75)
  • Badania ultradźwiękowe UT
  • Ultradźwiękowe pomiary grubości UTT
  • Badania szczelności LT ( wakuometryczne, penetracyjne, nafta-kreda)
  • Pomiary twardości HV,HB,HRC twardościomierzem przenośnym w terenie
  • Pomiar zawartości ferrytu
  • Identyfikacja materiału (PMI)
 • Badania niszczące DT
  • Statyczna próba rozciągania metali i połączeń spawanych
  • Próba zginania metali i połączeń spawanych
  • Próba łamania
  • Pomiary twardości HV, HB, HRC metali i połączeń spawanych
  • Próba udarności metali i połączeń spawanych
  • Badania metalograficzne połączeń spawanych
  • Badania mikroskopowe

Posiadane certyfikaty:

do góry