Cennik i pomoc de minimis

Cennik obowiązujący w Laboratorium WNS Pomorze Sp. z o.o.,

na terenie Pracowni Badań Niszczących i Nieniszczących w Gdyni

L.P.

Usługa

Cena netto w PLN za usługę

 Cena netto w PLN za usługę dla firm PPNT/GPNT/ BPNT i obszaru byłej stoczni Gdynia(upust 11%)

1 próba twardości

100,00 – próbka  1 do 2
linii pomiarowych

120,00 – próbka 3-4
linie pomiarowe

89,00 – próbka  1 do 2
linii pomiarowych

106,80 – próbka 3-4
linie pomiarowe

2 próba udarności 120,00 – próbka 106,80 – próbka
3 próba rozciągania 120,00 – próbka 106,80 – próbka
4 próba łamania 90,00 – próbka 80,10 – próbka
5 badania PT (penetracyjne) połączeń spawanych 34,00 – mb 30,26 – mb
6 badania MT (magnetyczne) połączeń spawanych 27,00 – mb 24,03 – mb
7 badania RT (radiograficzne) połączeń spawanych 72,00 – mb 64,08 – mb

Pomoc de minimis

Zleceniodawcy w ramach usług wymienionych w powyższej tabelce mogą ubiegać się o upust 11% w ramach pomocy de minimis. Warunkami udzielenia takiego upustu przez operatora są:

Warunkiem udzielenia upust jest wypełnienie dwóch dokumentów :

(formularz dot. podmiotów powiązanych kapitałowo ze Zleceniodawcą i oświadczenie Zleceniodawcy)

przez Zleceniodawcę i dostarczenie dokumentów drogą elektroniczną do Pracowni. Przesłanie dokumentów musi nastąpić przed przyjęciem zlecenia przez Operatora Pracowni. Dokumenty te mogą podpisać jedynie osoby uprawnione wskazane w dokumentach Krajowego Rejestru Sądowniczego.

Po spełnieniu tych warunków i przyjęciu zlecenia Operator ma obowiązek wystawić Zlecenodawcy zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis w formie upustu cenowego na wybrane usługi.

W przypadku pozostałych usług proszę się kontaktować emailowo z laboratorium@wnspomorze.pl

do góry