NDT- og DT-testing

Laboratoriet i WNS POMORZE tilbyr ikke-destruktive og destruktive prøver og uavhengig tilsyn med prøving utført av andre laboratorier. Vi hjelper med å velge metoder og teknikker for undersøkelser.
Ledelsessystem ifølge normen PN-EN ISO/IEC 17025:2005 og utdanning, teknisk kunnskap og sertifisering av forskningspersonellet på laboratoriet garanterer tjenester på høyt nivå.
Personellet i laboratoriet:
 • Kvalifiserte ansatte med internasjonale sertifikater på nivå III og II for ikke-destruktiv prøving, iht. normen PN-EN 473 / PN-EN ISO 9712
 • Operatører med sertifikater på nivå III og II, sertifiserte i metoder: VT, PT, MT, RT, UT
 • Personell med sertifikater på nivå III som utfører uavhengig tilsyn med prøving utført i andre laboratorier.
Prøveutstyr er innkjøpt hos ledende produsenter: YXLON, GE Krautkamer, SONATEST, GAMMAMAT, MAGNAFLUX, PARKER, ARDROX.

Prøvearbeid utfører vi både i Polen og i utlandet, hovedsaklig i Norge – offshorekonstruksjoner og boreplattformer.

Vår høyt tjenestenivå møter kundens krav og forventninger.

 • Ikke-destruktiv prøving, NDT
  • Visuell prøving, VT
  • Penetrant prøving, PT
  • Magnetpulverprøving, MT
  • Radiografisk prøving, RT (isotop og røntgen Ir-192, Se-75)
  • Ultralydprøving, UT
  • Ultralyd tykkelsesmåling UTT
  • Lekkasje prøving LT (vakuum box, penetrant, nafta og kalk)
  • Hardhetstester HV,HB,HRC med bærbar testenhet utenfor laboratoriet
  • Ferritmålinger
  • Positiv material identifikasjon, PMI
 • Destruktiv prøving, DT
  • Strekkprøving av metallene og sveiseforbindelsen
  • Bøyeprøving av metallene og sveiseforbindelsen
  • Bruddprøving
  • Hardhetstester HV, HB, HRC av metallene og sveiseforbindelsen
  • Skårslagprøve av metallene og sveiseforbindelsen
  • Metallografiske prøver av sveiseforbindelsen
  • Mikroskopisk undersøkelse
Våre sertifikater:

Opp