Polityka Zarządzania Jakością

Celem nadrzędnym firmy WNS POMORZE Sp. z o.o. jest zdobycie zaufania klientów. Znak i nazwa marki muszą kojarzyć się z najwyższą jakością wyrobów i oferowanych usług. Jest to związane z wykonywaniem prac zgodnie z wymaganiami klientów, w sposób bezpieczny, bez szkody dla środowiska naturalnego, zapewniając jednocześnie najwyższy poziom technologii.
W trosce o spełnienie wymogów naszych klientów spółka wyznaczyła następujące cele:
  • Stałe podnoszenie i doskonalenie jakości usług
  • Terminowe realizowanie zamówień
  • Zwiększanie zakresu usług
  • Obniżanie kosztów
  • Inwestowanie w nowy sprzęt, urządzenia i technologie
Zrealizowanie powyższych celów pozwoli nam zwiększyć zadowolenie naszych klientów i podnieść wartość spółki w długim okresie czasu. Dążymy do tego poprzez stałe doskonalenie kadry pracowniczej, aby w sposób świadomy wpływała na jakość. Polityka kadrowa, organizacja przedsiębiorstwa, system ekonomiczno-finansowy i decyzje inwestycyjne są podporządkowane Systemowi Zarządzania Jakością.
Obraz spółki WNS POMORZE jest wynikiem działań wszystkich pracowników. Sukces spółki zależy od świadomego wykonywania obowiązków na każdym stanowisku pracy.
Prezes Zarządu firmy zapewnia, że Polityka Jakości:
  • Jest zgodna z celem istnienia firmy
  • Zawiera zobowiązanie do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności SZJ
  • Tworzy ramy dla ustanowienia i przeglądu celów dotyczących jakości
  • Jest zakomunikowana i zrozumiała w firmie
  • Jest przeglądana pod względem jej ciągłej przydatności
PREZES ZARZĄDU
Jacek Kaliszewski

Posiadane certyfikaty:

do góry