Usługi badawcze niszczące i nieniszczące

Wykonujemy Badania Niszczące DT:

Wykonujemy  Badania Nieniszczące NDT w terenie:

W przypadku badań zaznaczonych gwiazdką możliwe jest otrzymanie upustu w formie pomocy de minimislab

do góry