NYHAMNA
Kværner Stord
DATA: czerwiec 2015 - wrzesień 2015
- Wytwarzanie i montaż konstrukcji stalowych i rurociągów
- Usługi inżynierskie i nadzór techniczny
- Badania NDT i DT
- Wynajem personelu inżynierskiego, produkcyjnego i badawczego
NYHAMNA
Kværner Stord
Stocznia Kværner Stord - Norwegia
- Wytwarzanie i montaż konstrukcji stalowych i rurociągów
- Usługi inżynierskie i nadzór techniczny
- Badania NDT i DT
- Wynajem personelu inżynierskiego, produkcyjnego i badawczego
Asgard / Edvard Grieg/ MOHO/ DALIA
Aker Solutions Egersund
DATA: luty 2014 - lipiec 2016February 2014 - July 2016februar 2014 - juli 2016
Wytwarzanie i montaż konstrukcji stalowych i rurociągów Usługi inżynierskie Wynajem personelu inżynierskiego, produkcyjnego i badawczego Production and assembly of steel structures and pipelines Engineering services Supply of engineering, production and testing personnel Produksjon og montering av stålkonstruksjoner og rørledninger Ingeniørtjenester Utleie av ingeniør, produksjons-og forskningspersonell
Asgard / Edvard Grieg/ MOHO/ DALIA
Aker Solutions Egersund
NORDMAN MAXIMUS
REEL
DATA: luty 2016 - kwiecień 2016February 2016 - April 2016februar 2016 - april 2016
Prace spawalnicze i montaż Podgrzewanie elementów (PWHT) Badania NDT i DT Wynajem personelu inżynierskiego, produkcyjnego i badawczego Welding and assembly Post Welding Heat Treatment NDT and DT Supply of engineering, production and testing personnel Sveising arbeid Varmebehandling av elementer (PWHT) NDT og DT testing Utleie av ingeniør, produksjons-og forskningspersonell
NORDMAN MAXIMUS
REEL
Shipyard Vard Bratvag NorgeShipyard Vard Bratvag NorgeShipyard Vard Bratvag Norge
PROJEKT VAN OORD CSD ARTEMIS
DATA: listopad 2017 - grudzień 2017November 2017 - December 2017november 2017 - desember 2017
Prace spawalnicze i montaż Podgrzewanie elementów (PWHT) Badania NDT i DT Wynajem personelu inżynierskiego, produkcyjnego i badawczego Welding and assembly Post Welding Heat Treatment NDT and DT Supply of engineering, production and testing personnel Sveising arbeid og montering Varmebehandling av elementer (PWHT) NDT og DT testing Utleie av ingeniør, produksjons-og forskningspersonell
PROJEKT VAN OORD CSD ARTEMIS
Van Oord HolandiaVan Oord HollandVan Oord Nederland
PALFINGER MARINE NORWAY AS
DATA: kwiecień 2018April 2018april 2018
Prace spawalnicze i montaż Wynajem personelu inżynierskiego, produkcyjnego i badawczego Welding and assembly Supply of engineering, production and testing personnel Sveising arbeid og montering Utleie av ingeniør, produksjons-og forskningspersonell
PALFINGER MARINE NORWAY AS
Zjednoczone Emiraty ArabskieUnited Arab EmiratesDe Forente Arabiske Emirater
NJORD
Kværner Stord
DATA: czerwiec 2017 - sierpień 2017June 2017 - August 2017juni 2017 - august 2017
Wytwarzanie i montaż konstrukcji stalowych i rurociągów Badania NDT i DT Wynajem personelu inżynierskiego, produkcyjnego i badawczego Production and assembly of steel structures and pipelines NDT and DT Supply of engineering, production and testing personnel Produksjon og montering av stålkonstruksjoner og rørledninger NDT og DT testing Utleie av ingeniør, produksjons-og forskningspersonell
NJORD
Kværner Stord
Amphitheater in Sopot
Alstal
DATA: 201120112011
 • Wytwarzanie i montaż konstrukcji stalowych i rurociągów
 • Badania NDT i DT
 • Obróbka cieplna
 • Wynajem personelu produkcyjnego i badawczego
 • Manufacture and assembly of steel structures and pipelines
 • NDT and DT Testing
 • Heat treatment
 • Supply of production and testing personnel
 • Produksjon og montering av stålkonstruksjoner og rørledninger
 • NDT- og DT-prøving
 • Varmebehandling
 • Utleie av produksjons- og forskningspersonell
Amphitheater in Sopot
Alstal
+550
ton struktury belek nośnycht of girder load-bearing structuretonn av tilstøtende struktur
Sopot (Polska)Sopot (Poland)Sopot (Polen)
OPIS PRACDESCRIPTIONUtførte arbeider:
Kompletne prace spawalnicze, badania NDT oraz wyżarzanie PWHT podczas konstrukcji dwóch głównych dźwigarów dachu Opery Leśnej w SopocieComplete welding works, NDT testing and PWHT during the construction of the two main roof girders of Opera Leśna in SopotKomplekse sveisearbeider, NDT-prøving og gløding (PWHT) under utførelse av to hoveddragere som bærer taket på Operaen i Sopot (Opera Leśna i Sopot)
Goliath Development
Aker Solutions, Hydromechanika
DATA: 201120112011
 • Wytwarzanie i montaż rurociągów
 • Usługi inżynierskie i nadzór techniczny
 • Badania NDT i DT
 • Wynajem personelu produkcyjnego i badawczego
 • Manufacture and assembly of pipelines
 • Engineering services and technical supervision
 • NDT and DT Testing
 • Supply of production and testing personnel
 • Produksjon og montering av rørledninger
 • Ingeniørtjenester og teknisk tilsyn
 • NDT- og DT-prøving
 • Utleie av produksjons- og forskningspersonell
Goliath Development
Aker Solutions, Hydromechanika
Subsea
Gdańsk (Polska)Gdańsk (Poland)Gdańsk (Polen)
OPIS PRACDESCRIPTIONUtførte arbeider:
Kompleksowa produkcja podwodnych instalacji rurociągowych wydobycia ropy i gazuComprehensive production of subsea piping for oil and gas extractionFullstendig produksjon av undervanns rørledningsinstalasjoner til olje- og gassutvinning
FPSO Voyager
EPG, Sevan Marine Norway
DATA: 201120112011
 • Wytwarzanie i montaż rurociągów
 • Usługi inżynierskie i nadzór techniczny
 • Badania NDT i DT
 • Wynajem personelu produkcyjnego i badawczego
 • Manufacture and assembly of pipelines
 • Engineering services and technical supervision
 • NDT and DT Testing
 • Supply of production and testing personnel
 • Produksjon og montering av rørledninger
 • Ingeniørtjenester og teknisk tilsyn
 • NDT- og DT-prøving
 • Utleie av produksjons- og forskningspersonell
FPSO Voyager
EPG, Sevan Marine Norway
TytanTitaniumTitan
Gdańsk, Gdynia (Polska)Gdańsk, Gdynia (Poland)Gdańsk, Gdynia (Polen)
OPIS PRACDESCRIPTIONUtførte arbeider:
Kompleksowa produkcja oraz montaż rurociągów tytanowych (titanium spools) dla systemów chłodzących statku FPSOComprehensive production and installation of titanium spools for the cooling systems of the FPSO ship Fullstendig produksjon og montering av titanrør (titanium spools) til kjølesystemer på FPSO-skip
EDVARD GRIEG
Kværner Stord, Kværner Verdal, Aker Advantage, Crist Offshore, Vistal Gdynia, Mostostal Pomorze
DATA: czerwiec 2013 - maj 2015June 2013 – up until May 2015prosjektet i gang fra juni 2013 til mai 2016
 • Wytwarzanie i montaż konstrukcji stalowych i rurociągów
 • Usługi inżynierskie i nadzór techniczny
 • Badania NDT i DT
 • Wynajem personelu inżynierskiego, produkcyjnego i badawczego
 • Production and assembly of steel structures and pipelines
 • Engineering services and technical supervision
 • NDT and DT Testing
 • Supply of engineers, production and testing personnel
 • Produksjon og montering av stålkonstruksjoner og rørledninger
 • Ingeniørtjenester og teknisk tilsyn
 • NDT- og DT-prøving
 • Utleie av ingeniør-, produksjons- og forskningspersonell
EDVARD GRIEG
Kværner Stord, Kværner Verdal, Aker Advantage, Crist Offshore, Vistal Gdynia, Mostostal Pomorze
+250
pracownikówstaffarbeidere
Stord, Verdal, Oslo (Norwegia) Gdańsk, Gdynia (Polska)Stord, Verdal, Oslo (Norway) Gdańsk, Gdynia (Poland)Stord, Verdal, Oslo (Norge) Gdańsk, Gdynia (Polen)
OPIS PRACDESCRIPTIONUtførte arbeider:
Prace spawalniczo - monterskie, badania NDT oraz nadzór: spawalniczy, BHP i jakościowy (QS) podczas etapu prefabrykacji i montażu górnego pokładu platformy offshore oraz konstrukcji wsporczych (jackets)Welding and fitting work, NDT testing and supervision: welding, HSE and quality surveillance during the prefabrication and assembly of the top deck of an offshore platform, as well as support structures (jacket) Sveise- og monteringsarbeider, NDT-prøving og tilsyn med: sveising, HMS, kvaliteten (QS) under prefabrikkering og montering av øvre dekk og stålunderstell (jacketer)
TROLL A TPC34 EPCIC
Aibel, Mostostal Pomorze
DATA: wrzesień 2012 - lipiec 2013September 2012 – July 2013september 2012-2013
 • Usługi inżynierskie i nadzór techniczny
 • Badania NDT i DT
 • Wynajem personelu inżynierskiego i badawczego
 • Engineering services and technical supervision
 • NDT and DT Testing
 • Supply of engineers, production and testing personnel
 • Ingeniørtjenester og teknisk tilsyn
 • NDT- og DT-prøving
 • Utleie av ingeniør- og forskningspersonell
TROLL A TPC34 EPCIC
Aibel, Mostostal Pomorze
+1100
ton konstrukcji stalowejtons of steel structuretonn av stålkonstruksjon
Gdańsk, Chojnice (Polska)Gdańsk, Chojnice (Poland)Gdańsk, Chojnice (Polen)
OPIS PRACDESCRIPTIONUtførte arbeider:
Kompleksowy nadzór inżynierów budowy, inspektorów kontroli jakości (QC), inspektorów spawalnictwa, inspektorów BHP, operatorów NDT oraz kontrola wymiarowa, kierowanie budową i kontrola dokumentacji technicznej podczas budowy modułów platformy Troll A realizowanej przez Mostostal Pomorze S.A. na zlecenie Aibel ASComprehensive supervision of the site engineers, quality control inspectors (QC), welding inspectors, HSE Inspectors, NDT operators, as well as dimension control, assistance of the Site Manager and the supervision of technical documentation during the construction of the modules of the Troll A platformKomplekse tilsynstjenester utført av byggingeniører, kvalitetsinspektører (QC), sveiseinspektører, HMS-inspektører, NDT-operatører, dimensjonskontroll, byggeledelse og kontroll med teknisk dokumentasjon under oppføring av moduler til plattformen Troll A
EKOFISK 2/4 Z
Aker Egersund
DATA: wrzesień 2012 - czerwiec 2013September 2012 – June 2013september 2012-juni 2013
 • Wytwarzanie i montaż rurociągów
 • Wynajem personelu produkcyjnego
 • Manufacture and assembly of pipelines
 • Supply of production personnel
 • Produksjon og montering av rørledninger
 • Utleie av produksjonspersonell
EKOFISK 2/4 Z
Aker Egersund
+80
pracownikówstaffarbeidere
Egersund (Norwegia)Egersund (Norway)Egersund (Norge)
OPIS PRACDESCRIPTIONUtførte arbeider:
Prace spawalniczo - monterskie rurociągów przy budowie i montażu górnego pokładu platformy offshoreWelding and fitting work of pipelines during the construction of the top deck of an offshore platformSveise- og monteringsarbeider ved rørledninger under bygging og montering av øvre dekk på offshoreplattformen
ELDFISK 2/7 S EPC TOPSIDE
Kværner Stord, EPG, Vistal, MPO
DATA: czerwiec 2012 - wrzesień 2013June 2012 – September 2013juni 2012-september 2013
 • Wytwarzanie i montaż konstrukcji stalowych i rurociągów
 • Usługi inżynierskie i nadzór techniczny
 • Badania NDT i DT
 • Obróbka cieplna
 • Wynajem personelu inżynierskiego, produkcyjnego i badawczego
 • Manufacture and assembly of steel structures and pipelines
 • Engineering services and technical supervision
 • NDT and DT Testing
 • Heat treatment
 • Supply of engineers, production and testing personnel
 • Produksjon og montering av stålkonstruksjoner og rørledninger
 • Ingeniørtjenester og teknisk tilsyn
 • NDT- og DT-prøving
 • Varmebehandling
 • Utleie av ingeniør-, produksjons- og forskningspersonell
ELDFISK 2/7 S EPC TOPSIDE
Kværner Stord, EPG, Vistal, MPO
+200
pracownikówstaffarbeidere
Stord (Norwegia), Gdynia, Gdańsk, Kluczbork (Polska)Stord (Norway), Gdynia, Gdańsk, Kluczbork (Poland)Stord (Norge), Gdynia, Gdańsk, Kluczbork (Polen)
OPIS PRACDESCRIPTIONUtførte arbeider:
Prace spawalniczo - monterskie, badania NDT, wyżarzanie PWHT, nadzór spawalniczy oraz jakościowy (QS) podczas budowy i montażu górnych modułów platformy offshoreWelding and fitting work, NDT testing, Post Welding Heat Treatment, welding and quality supervision (QS) during the construction and assembly of the top modules of an offshore platform Sveise- og monteringsarbeider, NDT-prøving, gløding PWHT, sveise- og kvalitetstilsyn (QS) under bygging og montering av øvre moduler til offshoreplattformen
CLAIR RIDGE DP & QU JACKET
Kværner Stord, Kværner Verdal
DATA: marzec 2012 - czerwiec 2013March 2012 – June 2013mars 2012-juni 2013
 • Wytwarzanie i montaż konstrukcji stalowych i rurociągów
 • Usługi inżynierskie i nadzór techniczny
 • Badania NDT i DT
 • Wynajem personelu inżynierskiego, produkcyjnego i badawczego
 • Manufacture and assembly of steel structures and pipelines
 • Engineering services and technical supervision
 • NDT and DT Testing
 • Supply of engineers, production and testing personnel
 • Produksjon og montering av rørledninger
 • Ingeniørtjenester og teknisk tilsyn
 • NDT- og DT-prøving
 • Utleie av ingeniør-, produksjons- og forskningspersonell
CLAIR RIDGE DP & QU JACKET
Kværner Stord, Kværner Verdal
+150
pracownikówstaffarbeidere
Stord, Verdal (Norwegia)Stord, Verdal (Norway)Stord, Verdal (Norge)
OPIS PRACDESCRIPTIONUtførte arbeider:
Prace spawalniczo - monterskie, badania NDT oraz nadzór spawalniczy podczas realizacji konstrukcji wsporczych platformy offshore (jackets)Welding and fitting work, NDT testing and welding supervision during the installation of support structures (jackets) to support an offshore platform Sveise- og monteringsarbeider, NDT-prøving og tilsyn med sveisearbeider under oppføring av stålunderstell (jacketer) til offshoreplattformen
Program 10+
Mostostal Pomorze
DATA: 2008 - 20102008 - 20102008 - 2010
 • Wytwarzanie i montaż konstrukcji stalowych i rurociągów
 • Usługi inżynierskie i nadzór techniczny
 • Badania NDT i DT
 • Obróbka cieplna
 • Wynajem personelu inżynierskiego, produkcyjnego i badawczego
 • Manufacture and assembly of steel structures and pipelines
 • Engineering services and technical supervision
 • NDT and DT Testing
 • Heat treatment
 • Supply of engineers, production and testing personnel
 • Produksjon og montering av stålkonstruksjoner og rørledninger
 • Ingeniørtjenester og teknisk tilsyn
 • NDT- og DT-prøving
 • Varmebehandling
 • Utleie av ingeniør-, produksjons- og forskningspersonell
Program 10+
Mostostal Pomorze
10,5
mln ton wzrostu przerobu ropyIncrease of crude oil processing mln tonn av vekst i oljeraffinering
Gdańsk (Polska)Gdańsk (Poland)Gdańsk (Polen)
OPIS PRACDESCRIPTIONUtførte arbeider:
Prace spawalniczo – monterskie, badania NDT, wyżarzanie PWHT oraz nadzór spawalniczy podczas montażu nowej instalacji hydrokrakingu w Rafinerii LOTOS.Welding and fitting work, NDT testing, PWHT and welding supervision during the assembly of a new hydrocracking installationSveise- og monteringsarbeider, NDT-prøving, gløding (PWHT) og tilsyn med sveisearbeider under montering av en ny hydrokrakkingsinstallasjon
GJØA SEMI EPCH
Aker Stord, Aker Offshore Partner, MPO
DATA: 2008 - 20102008 - 20102008 - 2010
 • Wytwarzanie i montaż konstrukcji stalowych i rurociągów
 • Usługi inżynierskie i nadzór techniczny
 • Badania NDT i DT
 • Obróbka cieplna
 • Wynajem personelu inżynierskiego, produkcyjnego i badawczego
 • Manufacture and assembly of steel structures and pipelines
 • Engineering services and technical supervision
 • NDT and DT Testing
 • Heat treatment
 • Supply of engineers, production and testing personnel
 • Produksjon og montering av stålkonstruksjoner og rørledninger
 • Ingeniørtjenester og teknisk tilsyn
 • NDT- og DT-prøving
 • Varmebehandling
 • Utleie av ingeniør-, produksjons- og forskningspersonell
GJØA SEMI EPCH
Aker Stord, Aker Offshore Partner, MPO
+200
pracownikówstaffarbeidere
Stord (Norwegia), Gdynia, Gdańsk (Polska)Stord (Norway), Gdynia, Gdańsk (Poland)Stord (Norge), Gdynia, Gdańsk (Polen)
OPIS PRACDESCRIPTIONUtførte arbeider:
Prace spawalniczo - monterskie, badania NDT, wyżarzanie PWHT oraz nadzór spawalniczy podczas budowy i montażu sekcji oraz rurociągów platformy offshoreWelding and fitting work, NDT testing, PWHT. Treatment and welding supervision during the construction and assembly of sections and pipelines of an offshore platformSveise- og monteringsarbeider, NDT-prøving, gløding (PWHT) og tilsyn med sveisearbeider under oppbygging og montasje av seksjoner og rørledninger til offshoreplattformen
H6e DRILLING RIGS – Spitsbergen & Barents
Aker Stord, Aker Offshore Partner, EPG, MPO, SHCM
DATA: 2006 -20072006 -20072006 -2007
 • Wytwarzanie i montaż konstrukcji stalowych i rurociągów
 • Usługi inżynierskie i nadzór techniczny
 • Badania NDT i DT
 • Obróbka cieplna
 • Wynajem personelu inżynierskiego, produkcyjnego i badawczego
 • Manufacture and assembly of steel structures and pipelines
 • Engineering services and technical supervision
 • NDT and DT Testing
 • Heat treatment
 • Supply of engineers, production and testing personnel
 • Produksjon og montering av stålkonstruksjoner og rørledninger
 • Ingeniørtjenester og teknisk tilsyn
 • NDT- og DT-prøving
 • Varmebehandling
 • Utleie av ingeniør-, produksjons- og forskningspersonell
H6e DRILLING RIGS – Spitsbergen & Barents
Aker Stord, Aker Offshore Partner, EPG, MPO, SHCM
+300
pracownikówstaffarbeidere
Stord (Norwegia), Gdynia, Gdańsk (Polska), Tarragona (Hiszpania)Stord (Norway), Gdynia, Gdańsk (Poland), Tarragona (Spain)Stord (Norge), Gdynia, Gdańsk (Polen), Tarragona (Spania)
OPIS PRACDESCRIPTIONUtførte arbeider:
Prace spawalniczo – monterskie, badania NDT, wyżarzanie PWHT, montaż mechaniczny oraz nadzór spawalniczy podczas budowy mobilnych platform wiertniczychWelding and fitting work, NDT testing, PWHT, mechanical assembly and welding supervision during the construction of mobile offshore platforms Sveise- og monteringsarbeider, NDT-prøving, gløding (PWHT), mekanisk montering og tilsyn med sveisearbeider under oppbygging av mobile boreplattformer
Ormen Lange
Aker Stord, Mostostal Pomorze
DATA: 2005 - 20072005 - 20072005 - 2007
 • Wytwarzanie i montaż konstrukcji stalowych i rurociągów
 • Wynajem personelu produkcyjnego
 • Manufacture and assembly of steel structures and pipelines
 • Supply of production personnel
 • Produksjon og montering av stålkonstruksjoner og rørledninger
 • Utleie av produksjonspersonell
Ormen Lange
Aker Stord, Mostostal Pomorze
+100
pracownikówstaffarbeidere
Nyhamna (Norwegia), Gdańsk, Chojnice (Polska)Nyhamna (Norway), Gdańsk, Chojnice (Poland)Nyhamna (Norge), Gdańsk, Chojnice (Polen)
OPIS PRACDESCRIPTIONUtførte arbeider:
Prace spawalniczo - monterskie podczas montażu estakad rurociągów i instalacji gazowychWelding and fitting work during the assembly of wharves of pipelines and gas installationsSveise- og monteringsarbeider under montering av rørledningsbro og gassinstallasjoner