Informacja o wpływie prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko

Zgodnie  z  wymaganiami  Art.32 c  pkt 2  Prawa  Atomowego  podaje  się  do  wiadomości  publicznej  informację.

WNS  Pomorze  Sp. z o.o.  informuje, że w ciągu  ostatnich  12  miesięcy  nie odnotowano  wpływu  prowadzonej  działalności na  zdrowie  ludzi i na  środowisko.

Nie  wystąpiły  uwolnienia  substancji  promieniotwórczych  do  środowiska  w  związku  z  prowadzoną  działalnością.