HMS-politikk

I gjennomføring av sine produksjonsmål tar styret for WNS POMORZE BA hensyn til sikkerhet og helse av egne ansatte, underleverandører, midlertidige ansatte og alle som befinner seg på bedriftens område.

HMS-politikken vår er tilpasset risikotype og plassering på risikoskala.

Den danner grunnlag for setting og evaluering av selskapets generelle og konkrete mål innen HMS.

Gjennom kontinuerlig forbedring av vårt arbeidsmiljø tar vi sikte på å øke sikkerhet på arbeidsplassen.
Vi skaper tekniske, økonomiske, organisasjonsmessige og psykologiske muligheter til å hindre arbeidsulykker, yrkessykdommer, avvik og nestenulykker, samt unngå miljøbelastning.
Vi skal stadig utbedre våre HMS-tiltak.

Vi forsikrer om at vi skal alle sammen, på alle trinn i selskapet, forholde oss til lov, forskrifter og prosedyrer som gjelder arbeidsmiljø og HMS, samt oppfylle andre krav som selskapet hadde forpliktet seg til.
Firmaet vårt sikrer nødvendige midler og ressurser for å oppfylle HMS-krav.

Hver ansatt har adgang til opplæring i HMS og gode muligheter til å heve sitt kompetansenivå i emnet. Alle selskapets ansatte har tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre tildelte oppgaver innen HMS og er ansvarlige for gjennomføringen av dem.
Vi bekrefter at samme krav til HMS gjelder for alle våre underleverandører og deres ansatte.

På vegne av Styret og alle ansatte i WNS POMORZE BA påtar jeg meg fullt ansvar for iverksetting av HMS-politikken.

STYRELEDER
Jacek Kaliszewski
Våre sertifikater: