Ingeniørtjenester og teknisk tilsyn

WNS POMORZE tilbyr tjenester innen ingeniørarbeider, kommisjonering, kvalitetstilsyn, tilsyn med forløp og punktlighet under produksjonsprosessen.

Tjenestetilbudet vårt er rettet både mot tiltakshavere og tilsynsfirmaer, samt klassifiseringsinstitusjoner som fører tilsyn med byggearbeidene.

Bak teknisk rådgivning står et erfaren team av ingeniører, alle med sin spesialisering, samt internasjonale ingeniører og sveiseinspektører (IWE, IWI-C).

Ingeniørtjenester, rådgiving og teknisk tilsyn tilbys på alle steg i produksjons-/byggeprosessen:
 • Kvalifisering og revisjon av potensielle produsenter
 • Produksjonstilrettelegging
 • Ordentlig produksjonsprosess med overflatebehandling
 • Ferdigstillelse
 • Forberedelse og utsending
 • Dokumentilsyn med sluttdokumentasjon
Detaljert tjenesteoversikt følger her:
 • Letting etter underleverandører av tjenester og produkter, samt gjennomføring av kvalifikasjonsprosessen og revisjonen i bedriften
 • Utarbeidelse av dokumentasjon av prosessingeniører
 • Utarbeidelse av sveiseprosedyrer (WPQR) iht. europeiske standarder (f.eks. en serie med normer PN EN ISO 15614) og internasjonale standarder (ASME, NORSOK, DNV-OS).
 • Opplæring av sveisere og operatører, sertifisering iht. PN-EN 287-1, PN-EN 9606
 • Implementering av sveiseteknikker MIG/MAG/FCAW (131, 135, 136, 138), TIG (141), MMA (111), SAW (121)
 • Tilsyn og sveisekontroll
 • Oppfølging med produksjon/bygging utført av kvalifiserte og erfarne byggingeniører, inspektører QA, QC, QS og mekanikere
 • Tilsyn og kontroll med korrosjonsbeskyttelse utført av nivå II Frosio-inspektører
 • Tilsyn med tilstand, pakking, transportsikring og merkering
 • Tilsyn med punktlighet i leveranse
 • Rådgivning og konsultering innen tekniske problemer og sveising