Kvalitetspolitikk

WNS POMORZE BA sitt hovedformål er å vinne tillit hos kundene. Vår varemerke skal assosieres med produkter med høyeste kvalitet. Det henger sammen med utførelse av arbeider, i samsvar med kundenes krav, på en ufarlig måte, uten miljøbelastning, med teknologi på høyeste nivå.
Med hensyn til kundenes forventninger har selskapet satt seg følgende kvalitetsmål:
  • Stadig økning i tjenestekvaliteten
  • Punktlig levering
  • Stadig utvikling av tjenesteutvalget
  • Redusering av konstnader
  • Investering i nytt utstyr, redskap, teknologier
Denne målsettingen skal bidra til økt kundetilfredshet og selskapets verdi i det lange løp. For å oppnå våre mål, tilbyr vi kontinuerlig opplæring til våre ansatte, slik at de selvstendig jobber mot kvaliteten. Selskapets HR-politikk, organisasjonssystem, finanssystem og investering er tipasset Kvalitetsstyringssystemet.
Vårt identitetsbilde er skapt av alt dette som alle ansatte i WNS POMORZE gjør. Selskapets suksess er henger sammen med et målbevisst arbeid utført på hver eneste stilling.
Selskapets styreleder forsikrer om at kvalitetspolitikken:
  • Er i takt med firmaets formål
  • Innebærer forpliktelse til å oppfylle krav i kvalitetsstyringssystemet og stadig bedring innen kravoppfyllelse
  • Skaper rammeverk til formulering og evaluering av kvalitetsmål
  • Ble formidlet og forstått i bedriften
  • Blir stadig evaluert mht. brukbarhet
STYRELEDER
Jacek Kaliszewski

Våre sertifikater: