Miljøpolitikk

I gjennomføring av sine produksjonsmål tar styret for WNS POMORZE BA hensyn til sikkerhet og helse av egne ansatte, underleverandører, midlertidige ansatte og alle som befinner seg på bedriftens område.

Gjennom kontinuerlig forbedring av vårt arbeidsmiljø tar vi sikte på å øke miljøvennlighet.

Vi skaper tekniske, økonomiske, organisasjonsmessige og psykologiske muligheter til å hindre naturskader.

Hovedformålet med vår Miljøpolitikk er å forebygge miljøforurensning.

Vi forsikrer om at vi skal alle sammen, på alle trinn i selskapet, forholde oss til lov, forskrifter og prosedyrer som gjelder miljøvern, samt oppfylle andre krav som selskapet hadde forpliktet seg til.

Firmaet vårt sikrer nødvendige midler og ressurser nødvendige for at Miljøvernsystemet skal fungere effektivt. Hver ansatt har adgang til kurs i naturvern og andre muligheter til å heve sitt kompetansenivå i emnet. Alle selskapets ansatte har tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre tildelte oppgaver innen miljøvern og er ansvarlige for gjennomføringen.

Vi bekrefter at samme krav til miljøvern gjelder for alle våre underleverandører og deres ansatte.

På vegne av Styret og alle ansatte i WNS POMORZE BA påtar jeg meg fullt ansvar for iverksetting av Miljøvernpolitikken.

STYRELEDER
Jacek Kaliszewski