Prefabrikasjon og montering av stålkonstruksjoner og rørledninger

TILBUDETS OMFANG

Vi er spesialister innen prefabrikasjon og montering av:
 • Rørledningssystemer: industrirørledninger og teknologiske rørledninger med feste- og støttesystemer
 • Systemer og elementer av undervanns rørledningsinstallasjoner
Vårt tjenestetilbud omfatter også montering av mindre stålkonstruksjoner til forskjellig bruk, f.eks.:
 • Elementer og utstyr til offshoreplattformer og fartøy
 • Spesielle stålkonstruksjoner, også landbaserte

ARBEIDETS OMFANG

 • Utarbeidelse av verkstedsdokumentasjon
 • Utarbeidelse av sveiseprosedyrer (WPQR/WPS)
 • Beskjæring og skråskjæring av rør
 • Sveising og montasje
 • Varmebehandling (elektrisk oppvarming, PWHT)
 • Trykkprøver
 • Kvalitetskontroll
 • NDT-prøving
 • Antirustbehandling
 • Pakking og utsending til kunde
 • MATERIALER OG DIMENSJONER
  • Prefabrikkering av stålelementer (rørledningselementer) av forskjellige materialer:
   • Karbonstål
   • Lavlegert stål og høylegert stål
   • Austenittisk stål (316,6 Mo)
   • Ferritt-austenittisk stål (duplex-stål)
   • Titanlegeringer
   • Kobberlegeringer
  • Størrelsesomfang:
   • Diameter: fra 0,5” til 10”, opp til 24” på etterspørsel
   • Maksimal vekt av spole: opp til 5 t (opp til 10 t på etterspørsel)
   • Maksimal veggtykkelse: opp til 30 mm
   • Maksimal lengde på én spole: opp til 15 m
   • Mindre stålkonstruksjoner opp til 5T; 4 x 4,5 x 12 m
 • PRODUKSJONSPOTENSIALET
  • Produksjonspotensialet i WNS POMORZE er følgende:
   • Opp til 6000 – 8000 timeverk/måned
   • Tonnasje fra 5 t/måned (titan) til 50 t/måned (karbonstål)

   Prefabrikkeringsarbeider foregår i en nærliggende produksjonshall på 900 m2 utstyrt med portalkran med maks. løft 5 tonn. Vi har til rådighet lagerareal på 900 m2

   WNS POMORZE produserer bestilte produkter selv, men samarbeider også med anerkjente underleverandører.

 • ERFAREN OG KVALIFISERT PERSONELLET
  • Mange års erfaring fra flere kompliserte og omfattende prosjekter for prefabrikkering og montasje av rørledningssystemer til norske oppdragsgivere garanterer sikkerhet og tjenesteleveranse på toppnivå.

   Sveisere i WNS POMORZE har sertifisering i sveisemetoder 111, 131, 135, 136, 138 og 141 utstedt av DNV, TUV og UDT. NDT-operatører har kvalifikasjonsnivå II og III i metoder VT, MT, PT, UT, RT.

   Prefabrikasjons- og monteringsarbeider utføres under oppsyn av sveiseinspektører med IWE og IWI sertifikater og under oppsyn av intern kvalitetsavdeling, oppdragsgiverens inspektører, inspektører fra tekniske kontrollorganer som DNV, ABS, TUV, BV, GL og UDT.

   Erfaren og kvalifisert lederpersonellet som står bak koordinering og prosjektledelse garanterer punktlighet og høy kvalitet på arbeidene.

 • MASKINPARKEN OG MEKANISKE VERKSTEDET
  • WNS POMORZE stadig utvikler maskinparken sin, som skal romme:
   • Båndsag BEKA MAK 820C opp til 24”
   • Kappsag FMB Phoenix+ G opp til 8”
   • Stasjonær bevelmaskin PRO 40 fra 8” til 24’’
   • Mobil bevelmaskin PRO 10PB fra 3” til 10”
   • Mobil bevelmaskin AXXAIR GA121 fra 0,5” til 4”
   • Kemppi sveisemaskiner 141 og 136
   • Sveisebord – SP1000EL
  • Vårt mekaniske verksted er utstyrt med følgende maskiner:
   • Universalfres med spindel FW0250
   • Båndsag
   • Universal dreiebenk
   • Bordboremaskin

KVALITETSGARANTI

Kvalitets- og HMS-styringssystem som vi har impementert er i takt med normene PN-EN ISO 9001:2009 og BS OHSAS 18001:2007. Vi ble kvalifisert i Achilles Kvalifikasjonsordning. Vi har implementert og rettet seg etter normen PN-EN ISO 3834-2:2007 for kvalitet i sveising. Vårt Laboratorium ble sertifisert med UDT PN-EN ISO/IEC 17025:2005, som bekrefter forskningslaboratoriets kompetanse, og med sertifikater utstedt av Bureau Veritas, DNV og UDT.
Sertifikatene styrker WNS POMORZE sin stilling som trygg og pålitelig handelspartner.