Varmebehandling/PWHT

WNS POMORZE har mobile maskiner utstyrt med programmerbare temperaturregulatorer og opptakere, egnet til varmebehandling (PWHT) av sveisene i stålkonstruksjoner etter angitt karakteristikk på tid og temperatur, opp til 1000°C.
Vårt høykvalifisert teknisk personell kan utføre en rekke tjenester innen oppvarming og varmebehandling i et stort omfang av materialer (fra karbonstål til høylegert stål), i ulike dimensjoner (diameter og veggtykkelse) og forskjellige elementer (ankere, skipspropeller, varmevekslere, rørledninger, gussets osv.).
Vi har til rådighet:
  • Mobile motstandsmaskiner (22 ÷ 135 kW, 0,5 MW tilsammen, 2 og 12 kanaler), som brukes til oppvarming og gløding, med klar løpende oppmåling og papirutskrift med diagram
  • Flere varmematter i forskjellige former til sveising av elementer i ulike former og størrelser
  • Høykvalifiserte og erfarne ansatte