Polityka Środowiskowa

Realizując cele produkcyjne Zarząd WNS POMORZE Sp. z o.o. kieruje się troską o zdrowie i życie swoich pracowników i podwykonawców, jak również pracowników zatrudnionych tymczasowo i osób obcych przebywających na terenie przedsiębiorstwa.

Poprzez stałą poprawę warunków pracy dążymy do doskonalenia działań z zakresu ochrony środowiska.

Tworzymy warunki techniczne, ekonomiczne, organizacyjne i psychologiczne prowadzące do zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska naturalnego.

Głównym celem Polityki Środowiskowej jest ochrona środowiska naturalnego.

Zapewniamy, że począwszy od najwyższego rangą pracownika Zarządu do pracownika szczebla podstawowego, będziemy przestrzegać przepisów prawa, instrukcji i procedur dotyczących ochrony środowiska oraz innych wymagań, do których przestrzegania spółka się zobowiązała.

Nasza firma zapewnia środki i zasoby do realizacji przedsięwzięć związanych ze skutecznym funkcjonowaniem Systemu Ochrony Środowiska. Każdy pracownik ma możliwość szkoleń w dziedzinie ochrony środowiska i podnoszenia wiedzy w tym zakresie. Wszyscy pracownicy spółki posiadają kompetencje do wykonywania przydzielonych im zadań z zakresu ochrony środowiska i są odpowiedzialni za ich wykonywanie.

Zapewniamy, że taki sam poziom wymagań w zakresie ochrony środowiska jest stosowany wobec podwykonawców i ich pracowników.

W imieniu Zarządu i wszystkich pracowników WNS POMORZE Sp. z o.o. przyjmuję pełną odpowiedzialność za realizację Polityki Ochrony Środowiska.

PREZES ZARZĄDU
Jacek Kaliszewski