Polityka Zarządzania Jakością

Zobowiązaniem Zarządu, Kadry Kierowniczej i podstawowym zadaniem każdego pracownika naszej Firmy jest dążenie do spełnienia potrzeb, oczekiwań i wymagań Naszych Klientów poprzez zapewnienie usług i wyrobów o najwyższej jakości. Uważamy, że harmonijna współpraca z Klientami gwarantuje nam trwały rozwój i wzbudza szacunek u naszych konkurentów. Dlatego też nasz wyrób i usługa pozostając w zgodności z oczekiwaniami Klienta i zapewnieniem stosowania najwyższego poziomu wykorzystywanych technologii i metod pracy, musi jednocześnie spełniać wymogi bezpieczeństwa oraz zapewniać dbałość o środowisko naturalne.

Mając na uwadze powyższe zobowiązanie i w związku z  funkcjonowaniem w naszej Firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i BHP ustalamy następujące cele:

Cele te będziemy realizować ustanawiając i wspomagając kontekst organizacji poprzez:

Zarząd Firmy, Kierownictwo i pracownicy zobowiązani są do ciągłego podejmowania działań zmierzających do realizacji celów zdefiniowanych Polityką oraz ciągłe implikowanie procederów pozwalających na efektywną realizację strategicznego kierunku rozwoju i deklaratywnej Misji Firmy, a w zakresie bezpieczeństwa – do zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, do dbałości o środowisko –  w pełnej zgodności z przyjętą odrębną Polityką BHP.

  Jacek Kaliszewski

   Prezes Zarządu

Gdańsk, dnia 20.12.2017

Posiadane certyfikaty: