Pomyślnie zdany audyt UDT!

Jesteśmy szczęśliwi mogąc poinformować, że nasza firma, po raz kolejny, pomyślnie przeszła audyt przeprowadzany przez Urząd Dozoru Technicznego.

W tym roku zgodnie z nowymi normami został przeprowadzony zarówno audyt PN-EN ISO 9001:2015 jak i PN-EN ISO 45001:2018.