Sprzęt

Wybrany sprzęt laboratoryjny :

  • Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa hydrauliczna 2000 kN: maksymalne statyczne obciążenie próbek do 200 ton, maszyna dwustrefowa (strefa rozciągania i ściskania oraz strefa ściskania i zginania), dwukolumnowa, sterowana komputerem; sterowanie odbywa się w pętli sprzężenia zwrotnego; parametrem sterującym może być siła, odkształcenie lub przemieszczenie; zespół szczęk hydraulicznych umożliwia przeprowadzanie badań na próbkach płaskich i okrągłych. Dokładność  pomiaru  siły  testu  lepsza  niż  ±1%.
  • Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa 250 kN: maksymalne  statyczne obciążenie  próbek do 25 ton, maszyna jednostrefowa (ściskanie rozciąganie, zginanie), dwukolumnowa,  wyposażona także w komorę temperaturową oraz  piec  jednostrefowy (zakres temperatur od -100°C do 1100°C); zestaw ekstensometrów: ekstensometr wysokotemperaturowy, ekstensometr automatyczny, ekstensometr laserowy,  ekstensometr do CODT; umożliwia przeprowadzenie testów cyklicznych i pseudocyklicznych.  Maszyna  sterowana  komputerem. Dokładność  pomiaru  siły  testu  lepsza  niż  ± 0,5%.
  • Młot udarowy Charpy   do 750J i komora do schładzania próbek. Próba udarowa  służy ocenie zdolności  materiału  do przenoszenia gwałtownych obciążeń typu uderzeniowego. Stanowisko pomiarowe umożliwia przeprowadzenie prób udarowych na próbkach schłodzonych do temperatury  -100°C. Wahadła : 300J, 450J  i  750J. Automatyczne  urządzenie  do  centrowania  próbek. Komputerowe  zapisywanie  wyników  badania.