Usługi inżynierskie i nadzór techniczny

WNS POMORZE oferuje usługi w zakresie prac inżynierskich, odbiorów technicznych, nadzoru jakościowego jak również nadzoru nad przebiegiem i terminowością procesu produkcyjnego.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do inwestorów jak i firm nadzorujących, czy jednostek klasyfikacyjnych sprawujących nadzór na daną budową.

Za doradztwo techniczne odpowiedzialny jest zespół doświadczonych inżynierów wielu specjalizacji w tym Międzynarodowych Inżynierów oraz Inspektorów Spawalników (IWE, IWI-C).

Usługi inżynierskie oraz doradztwa i nadzorów technicznych dotyczą wszystkich etapów procesu produkcyjnego/budowy:
 • Kwalifikacja i audyty potencjalnych producentów
 • Przygotowanie produkcji
 • Właściwy proces produkcji wraz z ochroną antykorozyjną
 • Odbiory końcowe
 • Przygotowanie do wysyłki oraz wysyłka
 • Nadzór na wykonaniem dokumentacji zdawczej
Szczegółowo zakres usług przedstawia się następująco:
 • Wyszukiwanie potencjalnych podwykonawców, poddostawców wraz z przeprowadzeniem procesu kwalifikacyjnego i audytowaniem danego zakładu
 • Opracowanie dokumentacji warsztatowej przez inżynierów technologów / procesu
 • Opracowanie technologii spawania (WPQR) według standardów europejskich (np. z serii norm PN EN ISO 15614) oraz międzynarodowych (ASME, NORSOK, DNV-OS).
 • Szkolenie spawaczy oraz operatorów oraz uzyskanie uprawnień wg standardów PN-EN 287-1, PN-EN 9606
 • Wdrożenie technik spawania MIG/MAG/FCAW (131, 135, 136, 138), TIG (141), MMA (111), SAW (121)
 • Nadzór i kontrole spawalnicze
 • Ciągły nadzór nad produkcją/budową przez wykwalifikowanych i doświadczonych inżynierów budowy, inspektorów QA, QC, QS oraz mechaników
 • Nadzór i kontrole ochrony antykorozyjnej przez certyfikowanych inspektorów Frosio I, II stopnia
 • Nadzór nad kompletnością, pakowaniem, zabezpieczeniem na czas transportu oraz znakowaniem
 • Nadzór nad terminowością dostaw
 • Doradztwo i konsultacje przy rozwiązywaniu problemów technicznych oraz spawalniczych