Zgłoś swoją kandydaturę

Zasady aplikowania:

 • CV zawierające opis obowiązków brane są pod uwagę w pierwszej kolejności
 • Tytuł maila: Imię nazwisko/ stanowisko. Aplikacje nie zawierające poprawnego tytułu są automatycznie usuwane
 • W CV proszę umieścić klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych. CV bez klauzuli są odrzucane w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Firmę WNS Pomorze Sp. z o.o. z siedzibą 80-871 Gdańsk, ul. Twarda 12a, zawartych w mojej ofercie pracy (w tym CV i dokumentach załączonych na potrzeby czynności związanych z realizacją procesu rekrutacji przez Firmę WNS POMORZE – zgodnie z wymienionymi poniżej:

USTAWA Z DNIA 10 MAJA 2018 ROKU O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH – DZ. U. 2018 poz. 1000

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Dane kontaktowe w obszarze Ochrony Danych Osobowych:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – Firma WNS POMORZE SPÓŁKA Z O.O. 80-871 GDAŃSK, TWARDA 12A,

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI – Prezes Zarządu Firmy WNS POMORZE –  Ewa Kaliszewska

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  – Karolina Kaliszewska – reprezentant Firmy w zakresie obowiązku kontrolnego i informacyjnego wobec stron związanych RODO. Wszelkie sprawy związane z ochroną danych osobowych proszę kierować do Pełnomocnika – e-mail: wns@wnspomorze.pl, tel. +48 695 933 510

Zatrudniamy pracowników na stanowisku:
 • Spawacz w metodach 135, 138/ 136, 136, 141, 111 wg EN 287-1 oraz PN-EN 9606
 • Monter konstrukcji stalowych, Monter rur, Monter mechanik
 • Mistrz, brygadzista („foreman”) specjalizacja: rury lub konstrukcje stalowe
 • Operator ds. badań nieniszczących (NDT) w metodach VT, MT, PT, UT, RT – stopień II, III
 • Specjalista ds. badań niszczących (DT)
 • Inspektor spawalniczy (IWI), Inspektor ds. jakości (QC), Inspektor ds. BHP (HSE), Inspektor malarski (Painting Inspector), Inspektor ds. zapewnienia jakości (QA), Inspektor nadzoru (QS), Inspektor mechanik (MC),
 • Inżynier Mechanik, Inżynier Budowy Okrętów, Inżynier Budowy
 • Specjalista ds. kontroli jakości (kontrola wymiarowa rurociągów)
Wyślij CV na adres: praca@wnspomorze.pl