Pracownia badań nieniszczących

Firma WNS Pomorze sp. z o.o. z  dużym  doświadczeniem w badaniach przemysłowych jest  operatorem
Pracowni Badań Nieniszczących.

Nasi wysoko wykwalifikowani pracownicy posiadają międzynarodowe certyfikaty II i III stopnia w badaniach nieniszczących, zgodne z normą PN-EN 473 / PN-EN ISO 9712 oraz inne uprawnienia wymagane  do  wykonywania  badań  nieniszczących.

Uznania Laboratorium i regulamin

Laboratorium działa w oparciu o wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Laboratorium posiada uznanie UDT, świadectwo uznania laboratorium nr LBU-201/06-15 ważne do 23.08.2017 roku.

Laboratorium posiada  uznanie DNV-GL, certyfikat  nr  AOSS000006X  ważny  do 13.08.2018 roku.

Laboratorium posiada uznanie BV,  certyfikat  nr  SMS.LAB.320/63130/03/B.0  ważne do 10.03.2018  roku.

REGULAMIN PRACOWNI