kontakt

Biuro
WNS POMORZE Sp. z o.o.
ul. Twarda 12a

80-871 Gdańsk

wns@wnspomorze.pl
+48 58 342 24 12

Oddział w Norwegii
WNS POMORZE NUF
Havnegata 10
3040 Drammen

Manager for det Norske Markedet
Dorota Tomasiak
d.tomasiak@wnspomorze.pl
+47 95 29 15 33

NIP 957-087-32-09

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ

Kapitał zakładowy: 53 000 PLN